Prehľad kazuistík z ochorenia VPDM

Publikované 21. 11. 2022

Prehľad kazuistík z ochorenia VPDM

Pozrite si video, v ktorom vám pán MUDr. Ladislav Jančo, PhD., MPH, FEBO priblíži kazuistiky zamerané na úskalia diagnosticky a liečby vlhkej formy vekom podmienená degenerácia makuly.

 

 

Fieldset
Fieldset
MUDr. Ladislav Jančo, PhD., MPH, FEBO
II. Očná klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica