Intímne zdravie ženy – vaginálna mykóza

Kapitola 1: Úvod do problematiky

V úvodnej prednáške kurzu sa dozviete viac o problematike intímneho zdravia ženy spojenej s vaginálnymi zápalmi a správnej dispenzačnej praxe pri týchto ochoreniach. Záverom prednášky si priblížme možnosti správnej komunikácie tohto problému s pacientkou.

Kapitola 2: Klasifikácia gynekologických zápalov

Počas tejto prednášky zistíte všetko dôležité o klasifikácií vaginálnych zápalov. Zároveň si všeobecne prejdeme diagnózy, pri ktorých je potrebné odporučiť pacientke vyšetrenie v gynekologickej ambulancii.

Kapitola 3: Možnosti samoliečby vaginálnej mykózy I.

V rámci tejto prednášky sa dozviete viac o možnostiach samoliečby vaginálnej kandidózy v rámci poskytovania lekárenskej starostlivosti. Zistíte, čo sú typické symptómy a ktoré pacientky sú pre samoliečbu rizikové a je potrebné im odporučiť lekárske vyšetrenie.

Kapitola 4: Možnosti samoliečby vaginálnej mykózy II.

Samoliečba vaginálnej mykózy si vyžaduje komplexný prístup – zistite preto viac o možnostiach farmakoterapie pomocou OTC antimykotík dostupných v lekárni a ich mechanizme účinku.

Kapitola 5: Komunikačná štruktúra s pacientkou

Keď už viete dôležité informácie o typoch, príznakoch a možnostiach farmakoterapie vaginálnej mykózy, v poslednej prednáške sa zameriame na dôležitý aspekt poskytovanie lekárenskej starostlivosti – komunikáciu s pacientkou v lekárni.

Test URL:
https://evideno.sk/test/spravna-dispenzacia-pri-vulvovaginalnej-kandidoze