Starostlivosť o pacienta s VPDM z pohľadu sestry

Prierez ochorením VPDM

Kreditácia kurzu vypršala.

Pani primárka Očnej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín MuDr. Zuzana Šustykevičová, PhD. sa už dlhé roky zaoberá jedným z najzávažnejších ochorení oka, ktorým je ochorenie centrálnej časti sietnice (makuly), diagnostike a liečbe vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM). 

Pani doktorka sa s vami vo video-prednáške podelí o informácie a poznatky, ktoré vám pomôžu sa v danej oblasti lepšie orientovať. Prednáška je určená hlavne pre zdravotné sestry, ktoré pracujú v oftalmologických ambulanciách. V rámci prednášky si navyše budete môcť vypočuť reálny príbeh pacientky trpiacej VPDM.  

Po absolvovaní video-prednášky je pre vás pripravený AD test, ktorý je akreditovaný Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek 2 kreditmi.

Test URL:
http://evideno.sk/test/edukacny-material-o-ocnom-ochoreni-vpdm